Functies van Lasso+

Uit wiki.lasso-concepten.nl

Functies van Lasso+

In Lasso+ komen de volgende functies samen, onderverdeeld in 5 pijlers (of modules):

Module Toelichting
Relaties Huurders, medewerkers van de woningcorporatie of de gemeente: alle personen en instanties waarmee je als huurdersorganisaties te maken hebt, kunnen in Lasso+ toegevoegd worden. Het onderhouden van relaties is met Lasso+ eenvoudig te realiseren; voor iedere deelnemer bestaat een persoonlijke omgeving waarbinnen informatie (nieuwsbrieven en activiteitinformatie) uitgewisseld kan worden, en waar deelnemers hun persoonlijke gegevens kunnen aanpassen.
Documenten Documenten biedt een complete oplossing voor opslag van en werken met documenten en correspondentie (digitaal en poststukken), gekoppeld aan de mogelijkheid om activiteiten (zoals vergaderingen) te organiseren en daarvoor de juiste stukken beschikbaar te stellen via de persoonlijke omgeving of e-mail. Deelnemers hebben toegang tot hun persoonlijke dossier en documenten via de persoonlijke omgeving. Uw medewerkers kunnen beschikken over een volledig archief (dossiers, documenten en correspondentie) binnen de ledenadministratie.
Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven kunnen gebruikt worden om uw achterban en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen in uw organisatie. Binnen Lasso+ heeft u de mogelijkheid om diverse communicatieuitingen in de huisstijl van uw organisatie op te stellen, en deze te verspreiden via e-mail en/of de persoonlijke omgeving van deelnemers.
Enquêtes Kom je wel of niet naar een vergadering? Deze simpele vraag kunt u met een paar klikken aan alle leden voporhouden via de enquête-tool in Lasso+. Dat neemt je veel werk uit handen. Het antwoord op zo’n vraag geeft inzicht in de betrokkenheid van je leden. Ook kun je de enquête-tool gebruiken om te peilen wat je huurders vinden over een bepaald onderwerp. Alle resulterende informatie slaat Lasso+ automatisch in jouw op. Nooit meer slepen met gegevens dus.
Financiën De financiële administratie is eenvoudig en werkt gemakkelijker dan een spreadsheet. Je importeert de bankgegevens en wijst deze met een enkele klik toe aan een grootboekrekening. Zowel de balans als de winst-en verliesrekening ontstaat dan vanzelf. Deze kun je met een enkele klik uitdraaien en dat is handig voor bijvoorbeeld vergaderingen. Ook kun je met Lasso+ een factuuradministratie voeren. De begrotingsmodule houdt de uitgaven in te gaten en helpt je de financiën goed te beheren. Het werken met kostenplaatsen maakt het monitoren van individuele projecten mogelijk.


Lasso+ Functies in detail:

Lasso+ Relaties Administratie voor relaties Administratie van woningen Huurders en woningen Werken met doelgroepen Groepen en functies Handige functies
Leden-administratie

Achterban-administratie (huurders) Overlegpartners Organisaties Leveranciers

Corporatiebezit

Woningtypen Woningkenmerken Indeling complex/ buurt en wijk Woningdossiers

Automatische indeling van huurders

Indeling complex buurt en wijk Import vanuit ledenadministratie corporatie

Indelen in groepen

Slimme volgsystemen Automatisch indelen

Mailgroepen voor distributie

Nieuwsbrief groepen Groepsanalyse Contributie-groepen Hierarchische structuren Volgsystemen

Uitgebreide zoekfuncties

Uitgebreide mailfuncties Uitgebreide importfuncties Uitgebreide exportfuncties Zelf labelen en categoriseren

Lasso+ Documenten Notities en bestanden Registratie van post Dossier beheer Agendabeheer Handige functies
Notitie maken en taaktoewijzing

Bestanden uploaden Toegang op basis autorisatie Herinneringen en taken

Registratie van poststukken

Bestanden uploaden Postboeken Autorisatie per postboek

Ordner-functie

Bestanden koppelen aan meerdere dossiers Autorisatie per dossier Mogelijkheden voor zelfbeheer Auto up-date bij toevoegen stukken/notities Herinneringen en taken Logging

Bestanden koppelen aan meerdere activiteiten

Autorisatie per activiteit Mogelijkheden voor zelfbeheer Herinneringen en taken Logging (wie heeft waneer wat gedaan) Notities aan activiteit Auto up-date bij toevoegen stukken/notities Herinneringen en taken

Uitgebreide zoekfuncties

Uitgebreide selectiefuncties Exportfuncties Zelf labelen en categoriseren Auto-update bij toevoegen stukken

Lasso+ Nieuwsbrieven Nieuwsbrieven versturen Nieuwsbrieven ontvangen Analyse van gebruik Automatisch nazenden Vormgeving
Onbeperkt aantal nieuwsbrief groepen

Onbeperkt aantal nieuwsbrieven

Zelf aan en afmelden

Lezen in mail en webversie

Basisrapportage

Detailrapportage

Bij toevoeging aan nieuwsbriefgroep

Einddatum zelf in te stellen

Huisstijl integratie

Op basis van sjablonen

Lasso+ Enquete Lasso+ Enquete
Werken met sjablonen

Registratie voor bijeenkomsten Automatisch verzamelen van antwoorden Periodiek onderzoek Export voor analyse

Lasso+ Financiën Factuuradministratie Financiële overzichten Handige functies
Hand factuurposten

In- en uitgaande facturen Facturen verzenden Herinneringen verzenden

Winst & verlies rekening

Balans overzichten Export mogelijkheden

Contributie systemen

Automatische incasso Bankimport voor mutaties Automatische verwerking bankmutaties Diverse overzichten en export voor controles Begrotingsmodule Inrichting eigen rekeningschema’s