Instellingen van Financiën

Uit wiki.lasso-concepten.nl


Instellingen van Financiën

Bestemd voor: Systeembeheerders

Voordat u kunt starten met het beheren van uw financiële administratie, is het raadzaam vooraf een aantal terugkerende waarden in te voeren als terugkerende onderdelen binnen Financiën. Deze voorbereidingen kunnen gedaan worden bij de eerste ingebruikname en zijn mogelijk al deels of volledig ingericht in overleg met Lasso-Concepten. Deze instellingen bevinden zich binnen het menu voor Financiën. Daarnaast is ook nog een aantal systeeminstellingen van toepassing op Relaties, deze vindt u in de paragraaf Systeeminstellingen Financiën.

Na ingebruikname van Lasso+ kan het voorkomen dat deze instellingen gewijzigd of aangevuld dienen te worden, dat doet u per onderdeel op onderstaande wijze:

Functionele Instellingen Financiën

(!) Deze voorbereidingen kunnen alleen gedaan worden door Lasso+-gebruikers met rechtenprofiel Systeembeheerder of hoger. Als u een gebruiker (medewerker) van Lasso+ bent, kunt u starten met Werken met Financiën.

Kostenplaatsen

Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van kostenplaatsen binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om financiële mutaties toe te wijzen aan organisatiespecifieke kostenplaatsen.

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Perioden
 3. Klik op de knop Toevoegen
 4. Geef in het invoerveld een Naam voor de periode in
 5. Bepaal de periode door bij Start en Tot een begin- en einddatum te kiezen
 6. Klik op Opslaan en Sluiten


De periode is nu te selecteren in de overzichtsschermen binnen Financiën. Om de periode daaruit te verwijderen, sluit u deze:

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Perioden
 3. Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op de knop Sluiten
Eigen bankrekeningen

Deze instelling is bestemd om de bankrekening(en) van uw organisatie in te voeren, en deze te koppelen aan een specifieke grootboekrekening. Hier ingestelde bankrekeningen worden gebruikt voor verwerking van transacties en facturen. (Voor verwerking van incasso’s worden de bankinstellingen onder Systeeminstellingen > Organisatie (tab Financiën) gebruikt).

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Toevoegen op Eigen bankrekeningen
 3. Klik op de knop Toevoegen
 4. Voer een geldig IBAN-rekeningnummer in (een rekeningnummer kan niet meermaals ingevoerd worden)
 5. Geef een omschrijving van de rekening op, en activeer Handmatig invoeren als voor deze rekening handmatig transacties ingevoerd mogen worden
 6. Koppel de bankrekening aan een Grootboekrekening
 7. Klik op Opslaan en Sluiten om de eigen bankrekening op te slaan in Lasso

Meer informatie over deze handeling vindt u hier: Eigen bankrekening toevoegen / Eigen bankrekening bewerken of verwijderen

Perioden

Deze instelling is bestemd voor het vastleggen van perioden binnen Lasso. Hier toegevoegde waarden kunnen gebruikt worden om de aanmaak of verwerking van facturen of transacties in een boekhoudkundige periode te plaatsen. De periode komt o.a. terug in de weergaveinstellingen (periodefilter) in de overzichtsschermen.

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Perioden
 3. Klik op de knop Toevoegen
 4. Geef in het invoerveld een Naam voor de periode in
 5. Bepaal de periode door bij Start en Tot een begin- en einddatum te kiezen
 6. Klik op Opslaan en Sluiten


De periode is nu te selecteren in de overzichtsschermen binnen Financiën. Om de periode daaruit te verwijderen, sluit u deze:

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Perioden
 3. Zoek de periode die u wilt sluiten, en klik op Opslaan en Sluiten
Rekening groeperen

Deze instelling is bestemd om rekeningen te groeperen. Combinaties van rekeningen kunnen gebruikt worden om financiële transacties te classificeren en organiseren t.b.v. rapportage. Lasso bevat een aantal standaardgroepen, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd –

(!) Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardinstellingen voor gegroepeerde rekeningen. Doe dit, indien noodzakelijk, alleen in overleg met de Lasso-administrator.

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Rekeningen groeperen
 3. Klik op de knop Bewerken in de regel van de groep die u wilt aanpassen
 4. Klik onder Rekeningen, in het invoerveld, onder de rekening die al aanwezig is
 5. Selecteer de aanvullende rekening(en) waarmee de groep aangevuld dient te worden
 6. Klik op Opslaan en Sluiten
Rekeningschema

Deze instelling is bestemd voor het inrichten van rekeningschema’s, die gebruikt worden om financiële informatie te classificeren en presenteren. Lasso bevat een aantal standaard rekeningschema’s, waaraan rekeningen kunnen worden toegevoegd –

(!) Het is raadzaam geen wijzigingen aan te brengen in de standaardinstellingen voor rekeningschema’s. Doe dit, indien noodzakelijk, alleen in overleg met de Lasso-administrator.

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Rekeningenschema’s
 3. Klik op de knop Toevoegen om een rekening toe te voegen of klik op de knop Bewerken in de regel van een bestaande rekening die u wilt aanpassen
 4. Voer de gewenste wijziging door en klik op Opslaan en Sluiten
Rekening categorieën

Deze instelling is bestemd om grootboekrekeningen binnen uw rekeningschema te voorzien van een categorisering. Een categorie typeert welke inkomsten of uitgaven van de rekening verwerkt worden, en kan meer gedetailleerd worden d.m.v. een of meerdere sub-categoriën. Standaardcategoriën binnen Lasso zijn Inkomsten, Kosten, Bezittingen en Vermogen. Aanvullende categorieën kunnen als volgt toegevoegd worden:

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Rekening categorieën
 3. Klik op de knop Toevoegen om een categorie toe te voegen of;
Klik op de knop Bewerken in de regel van een bestaande categorie die u wilt aanpassen
 1. Voer in of wijzig de naam van de categorie onder Naam
Ordening bepaalt de (numerieke) positionering van de categorie in het overzichtsscherm rekeningcategorieën
Is balans categorie bepaalt of de categorie getoond wordt binnen de balans
Is inkomen categorie bepaalt of de categorie een inkomsten- of uitgavencategorie is
 1. Klik op Opslaan en Sluiten om de wijzigingen door te voeren
Rekening subcategorieën

Deze instelling is bestemd om categorieën binnen het rekeningschema te voorzien van subcategorieën. Een subcategorie is een nadere detaillering van de bovenliggende categorie. Enkele standaard subcategoriën binnen Lasso zijn Algemene kosten (categorie: Kosten), organisatiekosten (categorie: Kosten), Contributies (categorie: Inkomsten), Vorderingen (categorie: Bezittingen). Aanvullende subcategorieën kunnen als volgt toegevoegd worden:

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Rekening subcategorieën
 3. Klik op de knop Toevoegen om een subcategorie toe te voegen of op de knop Bewerken in de regel van een bestaande subcategorie om deze te wijzigen
 4. Voer in of wijzig de naam van de subcategorie onder Naam
 5. Categorie bepaalt onder welke categorie deze subcategorie valt (een subcategorie dient altijd toegwezen te worden aan de bovenliggende categorie)
 6. Ordening bepaalt de (numerieke) positionering van de subcategorie in het overzichtsscherm Rekening subcategorieën
 7. Klik op Opslaan en Sluiten om de wijzigingen door te voeren
Systeemrekeningen

Systeemrekeningen zijn grootboekrekeningen die een kernfunctie binnen de financiële administratie vervullen. Uitsluitend de Lasso administrator kan systeemrekeningen toevoegen of verwijderen. Voor Lasso systeembeheerder geldt dat zij de verwijzing van een systeemrekening naar een interne grootboekrekening wel kunnen wijzigen.
(!) Het wordt afgeraden dit te doen zonder voorafgaand overleg te plegen met Lasso Concepten.

 1. Klik op het menu-item FINANCIËN
 2. Klik onder Instellingen Financiën op Systeemrekeningen
 3. Klik op de knop bewerken in de regel van de systeemrekening waarvan u de interne verwijzing wilt wijzigen
 4. Vul bij Grootboekrekening de nieuwe waarde in
 5. Klik op Opslaan en sluiten om de wijzigingen op te slaan in Lasso


Systeeminstellingen Financiën