Lasso+ abonnementen

Uit wiki.lasso-concepten.nl

Abonnementen Woonbond

Als lid van de Woonbond kun je in principe gratis over Lasso+ beschikken. In de praktijk betekent dit dat de huurdersorganisatie zelfstandig een Lasso+-abonnement afsluit en dat de Woonbond daar 100% korting op geeft. Wat heeft Lasso+ daarvoor nodig:

  1. Aanmelding op Lasso+-abonnement op naam van de organisatie op basis van de KvK gegevens. NB het e-mail adres dat daar geregistreerd wordt is het e-mail adres waar de correspondentie mee wordt gevoerd.
  2. Drie namen met bijbehorende e-mailadressen van de personen die gaan werken in Lasso+ en de cursus gaan volgen.


Als deze gegevens zijn aangeleverd ontvangt de organisatie (per e-mail) een verwerkersovereenkomst. Deze verwerkersovereenkomst is van belang om te kunnen voldoen aan de AVG. Deze verwerkersovereenkomst kan dan worden ondertekend terug gemaild.

Actie ondernemen: Klik hier om jouw Lasso+ abonnement te accepteren.

Oplevering van jouw Lasso+

Als het Lasso+ abonnement is geaccepteerd wordt de oplevering van jouw Lasso+ voorbereid. Dat betekent dat er een URL (link) wordt toegekend, bijvoorbeeld: https://huurdersorganisatie.lasso-ho.nl. Daarna wordt bij de eerstvolgende fysieke bijeenkomst een persoonlijke sleutel (yubikey) uitgedeeld waarmee jouw Lasso geactiveerd kan worden.