Overzicht Stappenplannen

Uit wiki.lasso-concepten.nl

Inhoudsopgave stappenplannen

Hoofdstuk Onderwerp Toelichting
Starten Introductie Deze pagina
Aanbod Aanbod van Lasso nader toegelicht
Verwerkersovereenkomst Verwerkersovereenkomst met Lasso
Voorbereiden Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Inrichting Functionele inrichting van Lasso voor jouw organisatie
Importeren Importeren van deelnemersgegevens en/of adressen
Rollen Wie doet wat in Lasso?
Basiskennis Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Persoonlijke omgeving en beheersomgeving Wat is het verschil tussen de Persoonlijke omgeving en de beheersomgeving van Lasso?
Inloggen Informatie over aanmelden bij Lasso d.m.v. een passkey (Yubikey) of gebruikersaccount
Algemene uitleg Lasso Algemene uiteg over werken met Lasso
Zoeken en filteren Hoe zoek en filter je gegevens binnen Lasso?
Individuele deelnemers Informatie over gegevensbeheer van individuele deelnemers van je organisatie
Werken met groepen Het groeperen van deelnemers, en het nu ervan
Toevoegen van individuele deelnemers Toevoegen van deelnemers aan groepen
Deelnemers mailen Communicatie met deelnemers via de mailfunctie van Lasso
Vergaderen en plannen Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Planmatig werken Hoe zet je Lasso optimaal in voor planmatig werk?
Activiteit toevoegen Activiteiten (zoals vergaderingen, bijeenkomsten) toevoegen en organiseren in Lasso
- tabblad: Activiteit Uitleg over tabblad Activiteit binnen Activiteiten
- tabblad: Stukken Uitleg over tabblad Stukken binnen Activiteiten
- tabblad: Delen Uitleg over tabblad Delen binnen Activiteiten
- tabblad: Herinnering Uitleg over tabblad Herinnering binnen Activiteiten
- tabblad: Bericht 1,2,3 Uitleg over tabblad Bericht 1, Bericht 2 en bericht 3 binnen Activiteiten
- tabblad: Melding Uitleg over tabblad Melding binnen Activiteiten
- tabblad: Aanwezigheid Uitleg over tabblad Aanwezigheid binnen Activiteiten
- tabblad: Logboek Uitleg over tabblad Logboek binnen Activiteiten
Kopiëren van een activiteit Kopiëren van bestaande activiteiten voor het plannen van (terugkerend) overleg
Stukken toevoegen Vergaderstukken toevoegen aan een activiteit voor efficiëntere verspreiding en opslag
Persoonlijke omgeving Uitleg over de persoonlijke omgeving i.c.m. plannen van overleg en bijeenkomsten
Dossiers en documenten Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Gebruik dossiers Gebruik van dossiers binnen Lasso
Algemen uitleg dossiers Uit welke verschillende onderdelen bestaan dossiers, en hoe is er optimaal mee te werken?
Dossiers toevoegen Het toevoegen van een dossier aan Lasso
- tabblad: Dossier Uitleg over tabblad Dossier binnen Dossiers
- tabblad: Stukken Uitleg over tabblad Stukken binnen Dossiers
- tabblad: Delen Uitleg over tabblad Delen binnen Dossiers
- tabblad: Berichten Uitleg over tabblad Berichten binnen Dossiers
- tabblad: Herinering Uitleg over tabblad Herinneringen binnen Dossiers
- tabblad: Melding Uitleg over tabblad Melding binnen Dossiers
- tabblad: Logboek Uitleg over tabblad Logboek binnen Dossiers
Dossier Postboeken Voorbeeld: Werken met een dossier Postboeken
Dossier Adviestrajecten Voorbeeld: Werken met een dossier Adviestrajecten
Dossier Renovatietrajecten Voorbeeld: Werken met een dossier Renovatietraject
Dossier Kennisopbouw Hoe optimaal kennisvergaring en -opbouw te organiseren binnen een dossier
Algemene uitleg documentbeheer Algemene toelichting op documentbeheer
Documenten toevoegen Documenten toevoegen aan Lasso
- tabblad: Bestand Uitleg over tabblad Bestand binnen Documenten
- tabblad: Delen Uitleg over tabblad Delen binnen Documenten
- tabblad: Herinnering Uitleg over tabblad Herinnering binnen Documenten
Persoonlijke omgeving Uitleg over de persoonlijke omgeving i.c.m. het verspreiden van documenten aan deelnemers en leden
Financiële administratie Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Starten met je administratie Toelichting op de eerste inrichting van je administratie, en de verschillende onderdelen ervan
Administratie doen Uitleg over het dagelijkse beheer van je financiële administratie
Inzicht en verslaglegging Toelichting op de functies en werking van (financiële) reportagefuncties van Lasso
Begroting maken Opstellen van een begroting in Lasso
Rekeningschema maken of aanpassen Uitleg over rekeningschema's binnen Lasso
Nieuwsbrief maken Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Inleiding op Lasso nieuwsbrieven Algemene uitleg over nieuwsbrieven en de opmaak ervan in Lasso
Maken van een nieuwsbrief Opstellen van een nieuwsbrief
Nieuwsbrief artikelen Opstellen van een nieuwsartikel (onderdeel van nieuwsbrief)
Versturen van een nieuwsbrief Hoe de gemaakte nieuwsbrief te verzenden aan deelnemers(groepen) binnen Lasso
Enquêtes maken Overzicht Leerdoel van de module
Introductie Uitleg over de module (video)
Opbouw van een enquête Wat zijn de onderdelen van een enquête en hoe worden deze samengesteld in Lasso?
Stappenplan vragenlijst samenstellen Vragenlijst/enquête opstellen
Versturen van een enquête Versturen van een enquête aan deelnemers(groepen) binnen Lasso
Samenvatting resultaten Uitleg over samenvatting en resultaten van een enquête
Verdere analyse Nadere (lees)analyse op uitgezetten enquêtes