Wat is Lasso+?

Uit wiki.lasso-concepten.nl

Wat is Lasso+?

Lasso is software die speciaal is ontwikkeld voor huurdersorganisaties. Het stelt huurdersorganisaties in staat om op een professionele manier hun organisatie in te richten en te beheren.

De basis van Lasso is relatiebeheer. Bij relatiebeheer kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het kun registreren en bijhouden van de huurdersachterban, samenwerkingspartners zoals medewerkers van de woningcorporatie en de gemeente, maar ook collega organisaties en de relaties waar je bijvoorbeeld een rekening van ontvangt. Kortom iedereen waar de organisatie een relatie mee heeft. Vanuit relatiebeheer kan de huurdersachterban betrokken worden bij activiteiten van de huurdersorganisaties. Zo is het mogelijk om activiteiten te plannen en huurders daarvoor uit te nodigen, en kunnen documenten en dossiers met alle genodigden worden gedeeld. Om huurders te informeren kunnen nieuwsbrieven worden gestuurd en om huurders te vragen naar hun mening kan er een enquête worden uitgezet.

In Lasso is het ook mogelijk om op eenvoudige wijze een financiële administratie bij te houden. Als deze goed wordt bijgehouden heeft het bestuur altijd inzicht in de financiële positie van de huurdersorganisatie. De balans en de resultatenrekening rollen er vanzelf uit. Om een goed totaaloverzicht te krijgen, bekijk eerst het introductiefilmpje. Veel plezier en succes met het gebruik van Lasso+!