Info bij Handleiding en hulpteksten

Uit wiki.lasso-concepten.nl


Informatie bij deze handleiding

Deze handleiding beschrijft voor iedere module (en sub-onderdelen) van Lasso de volgende onderwerpen:

 • Toepassing en onderdelen van de Lasso-module
 • Instellingen van de Lasso-module
  • Functionele instellingen
  • Systeeminstellingen
 • Werken met de Lasso-module
  • Basishandelingen voor overzichtsschermen en onderdelen van de module
 • Overige functies en instellingen
 • Stappenplannen (veelvoorkomende handelingen binnen Lasso)

Navigeren in de handleiding

Het linkermenu in deze omgeving geeft toegang tot alle hoofdonderdelen binnen de handleiding:

HHI Wiki Menu Sidebar.png

Na openen van een van deze onderdelen (bijv. Werken met Relaties) verschijnt rechts op pagina een inhoudsopgave naar de verschillende hoofdstukken en paragrafen binnen het onderdeel:

GEN Lasso Index2.png

In de rechteronderzijde van de pagina vindt u op ieder moment een knop 'Terug naar begin', waarmee u op ieder moment automatisch terug kunt scrollen naar de inhoudsopgave voor die pagina en een ander onderwerp kunt kiezen.

HHI TerugnaarBegin Knop.png

In Lasso zelf vindt u hulpteksten bij ieder overzichtsscherm en invoerveld. Ook daarin zijn links opgenomen naar onderdelen van deze handleiding. Een dergelijke link kan verwijzen naar een paragraaf over het onderwerp waarover u informatie zoekt, maar ook rechtstreeks leiden naar een specifiek woord in de tekst. (Zie ook: Hulpteksten)

WMR Overzichtsscherm REL Hulptekst.png

Legenda bij handleiding

In deze handleiding/WIKI worden enkele afwijkende notaties gebruikt om elementen binnen Lasso aan te duiden, onderstaand vindt u daarvan een uitleg:

Notatie Toelichting
HOOFDLETTERS De veldbeschrijving heeft betrekking op een menu-categorie (of module; zoals: RELATIES, FINANCIËN)
Onderstreept De veldbeschrijving heeft betrekking op een menu-subcategorie (zoals: Deelnemers, Notities) of op een tabblad in een invoerscherm
Cursief De veldbeschrijving heeft betrekking op een veld of element (veldnaam, knop) in de invoerschermen
Startend met Hoofdletter De beschrijving heeft betrekking op een begrip of object binnen Lasso+ (bijv. Deelnemer, Dossier). Voor de leesbaarheid wordt per paragraaf alleen de eerste vermelding van het begrip met een hoofdletter geschreven.
(!) Aandachtspunt of belangrijke (interface-)functie
Video-Icon.png De handleidingparagraaf bevat een video met een instructie of extra toelichting


Informatie over Hulpteksten

Binnen de Lasso+-interface kunt u voor vele schermen en invoervelden een korte toelichting (hulpteksten) vinden. Deze hulpteksten geven informatie over de functie en betekenis van (overzichts)schermen, en de afzonderlijke velden binnen Lasso. Ze fungeren als aanvulling op de beschrijvingen in deze handleiding, en geven meer gedetailleerde informatie over de verwachte invoer in een veld, en de betekenis en impact die gebruik ervan heeft binnen Lasso.

Hulpteksten Scherm

Scherm hulpteksten zijn op te vragen via het informatie-icoon GEN Lasso Info.png, dat zich achter de naam van het (overzichts)sscherm bevindt:

GEN Lasso Info Deelnemers 3.png

Klikken op dit icoon roept een popup-scherm op, met daarin een korte toelichting op de functie van het scherm (en module-onderdeel) en een link naar het bijbehorende handleidingdeel:

GEN Lasso Info Deelnemers 4.png

Om het scherm te sluiten en door te werken in Lasso, klik op de X rechtsbovenin het scherm (of buiten het kader).

Hulpteksten Invoervelden

Hulpteksten voor de invoervelden zijn op te roepen door op de naam van een invoerveld te klikken:

(!) hulpteksten voor het invoerveld zijn alleen beschikbaar als de kleur van de veldnaam turquoise is. bij een zwarte veldnaam is een hulptekst (nog) niet beschikbaar

GEN Lasso Info Deelnemers 6.png


Na aanklikken van een titel volgt een popup-scherm met toelichting over het veld, steeds met deze indeling (Functie, Invoer, Afhankelijkheden, Toepassingen, Handleiding):

GEN Lasso Info Deelnemers 7.png

Beschrijving Toelichting
Functie: Wat is de functie van het veld?
Invoer: Is het veld verplicht of optioneel?
Afhankelijkheden: Dien ik rekening te houden met zaken die eerder gedaan of ingevoerd moeten zijn?

Toepassing/

bijzonderheden:

Welke impact heeft dit veld en zijn er overige zaken waar ik rekening mee moet houden?
Handleiding: Link naar het bij de module of scherm behorende handleidingdeel

Om het hulptekstenscherm te sluiten en door te werken in Lasso, klik op de X rechtsbovenin het scherm (of buiten het kader).


Knoppen en besturingselementen in Lasso

Binnen Lasso+ kunt u onderstaande knoppen en besturingselementen tegenkomen. Een toelichting op deze knoppen en besturingselementen is niet alleen in deze handleiding beschikbaar, maar ook wanneer u binnen Lasso met de muiscursor over de knop gaat, zonder daarop te klikken.

Module Knop Toelichting

Algemeen

(alle modules)

Gen Btt 1.png
Toevoegen (kolommen/invoerscherm)
Gen Btt 2.png
Sorteren
Gen Btt 3.png
Herstel alle selectie-instellingen (wissen zoekcriteria)
Gen btt 4.png
Bewerk gegevens
Gen Btt 4.png
Archiveer gegevens
Gen Btt 6.png
Verwijder
Gen Btt 16.png
Datumkiezer
Gen Btt 7.png
Drop-down menu
Gen Btt 17.png
Actief
Gen Btt 9.png
Bestand uploaden
Gen Btt 10.png
Bestand uploaden
Gen Btt 11.png
Toelichting op overzichts- of invoerscherm
Gen Btt 12.png
Systeemmenu

Deelnemers
Gen Btt 13.png
Schakel naar Organisatie
Gen Btt 14.png
Schakel naar Persoon

Documenten
Gen Btt 15.png
Zoeken op document of dossier
Gen Btt 16.png
Zoeken op datum
Gen Btt 17.png
Laat alleen documen zien die onderdeel zijn van dit Dossier
Gen Btt 18.png
Laat ook documenten zien die niet onderdeel zijn van dit Dossier
Gen Btt 19.png
Kopieer link

Nieuwsbrieven
Gen Btt 20.png
Voorvertoning/preview
Gen Btt 21.png
Nieuwsbrief verzenden

Enquêtes
Gen Btt 20.png
Voorvertoning/preview
Gen Btt 21.png
Enquête/vragenlijst definitief maken

Financiën
Gen Btt 22.png
Toon verwerking
Gen Btt 23.png
Maak printerbestand (.pdf) van factuur
Gen Btt 24.png
Verwerk factuur
Gen Btt 20.png
Tonen/voorvertoning
Gen Btt 25.png
Laat rekeningen met nulsaldo niet zien
Gen Btt 26.png
Laat rekeningen zien met nulsaldo wel zien